De digitale wereld: Veilig en bewust

Hoe kan je sociale media op een veilig en verstandige manier gebruiken?
Iris Knoops, heeft het antwoord voor u.

Over Sociaal Veilig

Hoe kan je sociale media op een veilig en verstandige manier gebruiken?
Ik, Iris Knoops, heb het antwoord voor u.

Tijdens mijn werkzaamheden als digitaal zedenrechercheur en OSINT
specialist voor politie Nederland viel mij de onwetendheid rond het veilig
gebruik maken van sociale media op.
Vaak kwam naar voren dat kinderen en jongeren zich niet bewust waren van
hun kwetsbaarheid online, terwijl ouders vaak geen idee hebben van wat hun
kinderen precies doen op het internet en hoe ze hen daar tegen mogelijke
gevaren kunnen beschermen.
Met de groeiende hoeveelheid problemen van online pesten, sexting en online
verleiding op sociale media voelde ik de noodzaak om Sociaal Veilig te
starten. Dit probleem raakt vele kinderen/jongeren, met ongekende gevolgen
voor hun privacy en emotioneel welzijn.

Naast mijn inzet voor de veiligheid van kinderen/jongeren online, bied ik ook voorlichtingspresentaties aan over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het is van cruciaal belang dat werknemers zich bewust zijn van de gevaren van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Deze presentaties richten zich op het creëren van een respectvolle werkomgeving en het bevorderen van wederzijds begrip. 

Samen met de initiatieven voor online veiligheid draag ik graag bij aan het vormgeven van een inclusieve en sociaal veilige samenleving, zowel

online als op de werkvloer.